યૂજ઼રનુ નામ
પાસવર્ડ

   

   
R. B. Patel Highschool,Kavitha | Members

ટ્રસ્ટના સભ્યશ્રીઓ

Madhyamik Kelavani Mandal

Sr.No. Name Photograph
01 Late Patel Nathabhai Ichchhabhai
02 Late Patel Fulabhai Shanabhai
03 Late Patel Fulabhai Lallubhai Bin Becharbhai -
04 Late Patel Ranchhodbhai Jhaverbhai -
05 Late Patel Hirabhai Prabhudas

A. V. School Mandal

Sr.No. Name Photograph
01 Vyas Jivanlal Chunilal
02 Late Shah Maganlal Fulchandbhai
03 Late Patel Rambhai Manorbhai
04 Late Shah Bhogilal Ratanchand -
05 Late Patel Maganbhai Fulabhai Shankarbhai
06 Late Patel Dahyabhai Ichchhabhai
07 Late Patel Somabhai Desaibhai
08 Late Patel Shivabhai Kashibhai
09 Late Patel Ravjibhai Hathibhai -
10 Late Patel Ambalal Talashibhai
11 Late Patel Babarbhai Ichchhabhai
12 Late Pandit Nandshankar Manilal -
13 Late Gosai Hardevgir Aditgir
14 Late Patel Nathabhai Ichchhabhai
15 Late Patel Babarbhai Manorbhai
16 Patel Punambhai Dahyabhai -
17 Late Patel Parsottambhai Kashibhai
18 Late Patel Hathibhai Haribhai -
19 Late Patel Babarbhai Jethabhai -
20 Late Patel Lakhabhai Babarbhai